Föreningen

Föreningen Sportfiske Smedjebacken

Föreningen startades i ny regi 2018. En handfull sportfiskeintresserade personer fick möjligheten att ta på sig utmaningen att väcka upp och förbättra intresset och fisket i Kolbäcksån. De bestämde sig för att säsongen 2018 skulle vara en lugn inkörningsperiod och att man skulle sikta på kommande säsong. 


Sagt och gjort.

Under 2019 har det planterats stora mängder fisk av olika typer och storlekar. Flertalet event har gått av stapeln och antalet fiskare ökade ordentligt. När två fjärdedelar av året passerat hade hela föregående års fiskarantal passerats. Under året började föreningen även förvalta kvarnen och fler fiskeintresserade personer anslöts till föreningens styrelse och tillsynsavdelning. Allt för att kunna erbjuda ett bra, trevligt och rättvist fiske.


Under 2022 har totalt 5 ton regnbåge planterats ut i ån. Då det var fiskbrist i början av året så fick vi mest större fiskar, 2-6kg st. De blev lite fel då det är en lång sträcka vi har att fiska på. Pga detta blev det färre fiskar som sattes i och därför var det svårfiskat under första halvan av säsongen. Det tar tid att bygga upp ett lagom fiskbestånd men lagom till hösten hade vi lyckats fått upp det bestånd vi önskade och då lättade fisket betydligt.
Vi har även under året varit med och hjälp till och ställt ut på Jakt och fiskemässan i Barken Arena

Vi hjälpte till vid Poker Run.

Vid ett fler tillfällen har Fritidsgården besökt oss under året.

Flera större företag och föreningar har under året besökt oss.

Barnfiske har skett sista söndagen varje månad från maj till september.

Höstlovsfiske och Sommarlovsfiske har ägt rum.

Tillbyggnader och underhåll av spångar, bryggor och vindskydd har skett fortlöpande

Året avslutades även i år med Julmarknad vid kvarnen som var väldigt välbesökt.


Styrelsen 2022

Ordförande:    Patrik Johansson

Vice Ordf. :      Magnus Sundqvist

Sekreterare:     Stefan Fogel

Kassör:             Hanna Schöld


Ledamöter:

Micke Groth

Niklas Johansson

Micke Andersson

Myra Orremark

Krister Karlsson (Ungdomsansvarig)

Kalle Norin


Suppleanter:

Mattias Skogtoft

Mathias Andersson (Ungdomsansvarig)

Christian Riekwel

Joakim Hillbom


Ungdomsansvarig:

Krister Karlsson/Mathias Andersson


Revisorer:

Katarina Gustafsson

Sylvi-Ann Wilhelmsson


Valberedning:

Oliver Johansson

Casper Jonsson


IT/Sociala medier:

Micke Groth