Fiskekort/Regler

Fiskekort


Fiskekort/Priser (Alla kort gäller i hela ån):

Barn/ungdom upp till 15 år, fiskar i vuxens sällskap på dennes fiskekort & kvot. Denne måste klara av och använda och hålla koll på utrustningen själv. Väljer barnet att inte aktivt fiska plockas redskapen ur vattnet (Gäller även vid botten/flötmete). Naturligtvis får man bistå barnet med hjälp.

  • Ungdom utan vuxens sällskap upp till 15 år,                  150kr/3fiskar 

Vuxenkort från 16 år 200 kr/3 fiskar

Dagskorten gäller 00:00-24:00 d.v.s kalenderdygn.


VIKTIG INFORMATION!


Fr.o.m. 14/5-2021 gäller följande nya regler angående fiskekort vid Sportfiske Smedjebacken!

Max 2 kort/person/dygn.

Övriga kort max 2/dygn


Nya priser från 1/6-2023

Vuxen: 200:-

Undom: 150:-


Totalt får alltså 6 st ädelfiskar tas upp per dygn oavsett kort.

På detta sätt hoppas vi att fler personer ska kunna ha möjlighet att få fisk.

INGEN C/R på ädelfisk i ån! Det som kommer upp ska avlivas på skonsamt sätt och räknas till kvoten.


Fiskekort säljs hos:

YM:s Fiske & Fritid, Allégatan 9, 0240-704 44

iFiske (Online)

I låda vid kvarnen. Betalning swish/kontant


Regler & anvisningar

Du får:

• Du får använda flytring i pool 2,3,5,6,7,8 och 9

• Vada från strandkant med vadarstövlar dock ej i pool 1,4 och 10

• Endast fiska med 1 spö enligt angivna metoder

• Med dagskortet fiska mellan 00:00 - 24:00 d.v.s kalenderdygn

• Börja fiska direkt efter att du löst fiskekort (30 minuter efter köp vid ifiske)

• Med dagskortet ta upp maximalt 3 fiskar/kort/dag

• Använda de eldstäder och kastplatser som är iordningställdaDu får inte:

• Fiska från de delar som på kartan eller med skyltar är avgränsade från fisket

• Överlåta ditt fiskekort till någon annan

• Fiska från båt

• Bedriva mäskning

• Använda flera spön vid fisket

• Använda långedrag s.k ”släpmete”

• Skräpa ner i naturen

• Såga ner träd, kvistar eller ta näver från träden i området

• Använda vindskyddet i pool 8 när det är bokat. (Information om detta läggs ut löpande på Facebook/hemsida)

• Fiska kräftor. Tills annat sägs är det totalförbud att fiska kräftor.

• Botten/kastmeta i Pool 10
Tänk på:


• Att med flugfiske avses fiske med flugspö, fluglina, tafs och 1st fluga

• Att bära fiskekortet väl synligt

• Att med mete avses fiske med agnad krok

• Att det spö som används skall vara fört från hand eller vid varje tillfälle omedelbart åtkomligt för den fiskande

• Att alltid följa anvisningar och visa hänsyn till djur & växtlivFisketillsyn:

Vi har flertalet personer som bedriver fisketillsyn, detta för allas välmående och trygghet. Personerna kommer aktivt att kontrollera området och dess besökare. Våra tillsyningsmän kommer bära Gopro-kamera för Er och vår säkerhet. Vid en kontroll är du som fiskare skyldig att uppvisa giltigt fiskekort samt vid behov en giltig ID-handling. Tillsynspersonerna anmäler lagbrott, exempelvis fiske utan giltigt fiskekort m.m. De handlingar som strider mot föreningens regler men inte är ett lagbrott kommer att beläggas med en s.k kontrollavgift. Denna avgift varierar beroende på vilken typ av överträdelse som gjorts.

• Fiskar du på otillåtet område är avgiften 2500kr • Vid brott mot lokala regeler är avgiften 2500kr

Varmt välkomna till oss.