Regler

Regler & anvisningar

Du får:

• Du får använda flytring i pool 2,3,5,6,7,8 och 9

• Vada från strandkant med vadarstövlar dock ej i pool 1,4 och 10

• Endast fiska med 1 spö enligt angivna metoder

• Med dagskortet fiska mellan 00:00 - 24:00 d.v.s kalenderdygn

• Börja fiska direkt efter att du löst fiskekort (30 minuter efter köp vid ifiske)

• Med dagskortet ta upp maximalt 3 fiskar/kort/dag

• Använda de eldstäder och kastplatser som är iordningställdaDu får inte:

• Fiska från de delar som på kartan eller med skyltar är avgränsade från fisket

• Överlåta ditt fiskekort till någon annan

• Fiska från båt

• Bedriva mäskning

• Använda flera spön vid fisket

• Använda långedrag s.k ”släpmete”

• Skräpa ner i naturen

• Såga ner träd, kvistar eller ta näver från träden i området

• Använda vindskyddet i pool 8 när det är bokat. (Information om detta läggs ut löpande på Facebook/hemsida)

Fiska kräftor. Tills annat sägs är det totalförbud att fiska kräftor.Tänk på:

• Att vid s.k ”catch and release” fiske skall fisken drillas och återutsättas enligt moraliska regler som medföljer vid denna typ av fiske

• Att med flugfiske avses fiske med flugspö, fluglina, tafs och 1st fluga

• Att bära fiskekortet väl synligt

• Att med mete avses fiske med agnad krok

• Att det spö som används skall vara fört från hand eller vid varje tillfälle omedelbart åtkomligt för den fiskande

• Att alltid följa anvisningar och visa hänsyn till djur & växtlivFisketillsyn:

Vi har flertalet personer som bedriver fisketillsyn, detta för allas välmående och trygghet. Personerna kommer aktivt att kontrollera området och dess besökare. Vid en kontroll är du som fiskare skyldig att uppvisa giltigt fiskekort samt vid behov en giltig ID-handling. Tillsynspersonerna anmäler lagbrott, exempelvis fiske utan giltigt fiskekort m.m. De handlingar som strider mot föreningens regler men inte är ett lagbrott kommer att beläggas med en s.k kontrollavgift. Denna avgift varierar beroende på vilken typ av överträdelse som gjorts.

• Fiskar du på otillåtet område är avgiften 3000kr • Vid annat otillåtet fiske är avgiften 1500kr

Varmt välkomna till oss.

Vi finns i Smedjebacken


              Dalarna


Följ oss på


© Copyright 2018. All Rights Reserved.